Image

חברת N.R.G סנטר תמחה במגוון פתרונות בתחום מערכות כיבוי אש וספרינקלרים, ציוד לכיבוי אש, מז”ח. 
כמו כן חברת N.R.G מתמחה ומספקת שירותי תחזוקה ושירות שנתי בתחום, ליווי מול שירותי כבאות והצלה, סידור כבאות עד למתן רישיון עסק.
החברה שמה לעצמה מטרה בשירות, באמינות, במקצועיות ואיכות.


רשיונות והסמכות:


  •   בודק מוסמך ע"י משרד הפנים ונציבות כבאות והצלה מס' היתר 
12016 לפי תקן 129/1.

  •   בודק מוסמך מטעם מכון התקנים הישראלי מס' תעודה 25-649 לפי תקן 1928.

  •   בודק מוסמך למז"ח מטעם משרד הבריאות מס' היתר 2108.

  •   ממונה בטיחות אש בכיר מס' תעודה 187989.

אנו מבצעים ביקורות שנתיות

כוללות

אישורים לחברות ביטוח
כיבוי אש
טפסי ביקורות חודשיים/רבעוניים

ניתן לבצע ספרינקלרים גמישים וספרינקלרים נסתרים בנוסף אנו מעניקים את השירותים הבאים במחירים ייחודיים למנויי אתר דיירים:

  • ביקורות עמדות כיבוי אש לבנייני מגורים ע”פ התקנים: 129, 365, 308, 448
  • ביקורת מתזים (ספרינקלרים) לבנייני מגורים ע”פ תקן 1928
  • ביקורת מז”ח (מונע זרימה חוזרת) מחיר לבדיקה וביקורת עמדה 18 ₪ בתוספת מע”מ במקום 30 ₪

צרו עמנו קשר

Please wait...